Loading
  • Vận tải đa phương thức
  • Vận tải đa phương thức

Các loại Đại lý hàng hải

Đại lý hàng hải có các loại Đại lý sau:

a. Đại lý tàu biển (Ship’s Agent):

Là loại hình dịch vụ hàng hải, là người đại diện thường trực của chủ tàu trên cơ sở hợp đồng ủy thác (điện chỉ định) đối với từng chuyến tàu hoặc trong một thời hạn cụ thể tại một cảng hay một khu vực cảng nhất định.

Đại lý tàu biển thực hiện các nghiệp vụ đại lý liên quan đến việc phục vụ cho tàu, thuyền viên, hàng hóa vận chuyển trên tàu từ lúc tàu đến và rời khỏi cảng.

b. Đại lý vận tải (Shipping Agent):

Nhân danh người ủy thác để thu xếp việc vận tải, giao nhận hàng hóa mà không đóng vai trò là người vận tải. Bản chất của Đại lý vận tải là cầu nối giữa người gửi hàng và người vận chuyển.

Đại lý vận tải có thể thực hiện cùng một lúc 2 hợp đồng vận tải: hợp đồng với Chủ tàu (người vận chuyển) với tư cách là người gửi hàng và hợp đồng với chủ hàng (người gửi hàng) với tư cách là người vận tải.

c. Đại lý sửa chữa tàu (Ship’s repairing Agent):

Nhân danh người ủy thác, đại lý sửa chữa tàu thu xếp toàn bộ công việc liên quan đến sửa chữa tàu (kể cả sửa chữa nhỏ và sửa chữa lớn), là cầu nối giữa chủ tàu và các đơn vị sửa chữa tàu.

Người đại lý sửa chữa tàu thực hiện các nghiệp vụ của Đại lý tàu và các công việc mà chủ tàu ủy thác.

d. Đại lý bảo vệ (Protecting Agent):

Trường hợp trong Hợp đồng vận chuyển, người gửi hàng/ người thuê tàu giành quyền làm Đại lý cho tàu tại một hoặc 2 đầu bến, chủ tàu thường chỉ định thêm 1 đại lý để giám sát các công việc liên quan đến tàu, thuyền viên, hàng hóa tại cảng nhằm bảo vệ lợi ích của chủ tàu.

Trong hợp đồng cho thuê tàu định hạn, người thuê tàu định hạn (người khai thác tàu) chỉ định Đại lý tại cảng cho tàu, Chủ tàu có thể chỉ định thêm một Đại lý của mình để theo dõi, giám sát và bảo vệ quyền lợi của tàu, thuyền viên khi tàu đến cảng đó.

Thông thường chủ tàu chọn lựa những đại lý có uy tín và có mối quan hệ tốt với mình để chỉ định làm đại lý bảo vệ.

Tin khác

Dịch vụ chuyên nghiệp

Đem đến cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp

Đối tác tận tâm

Đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đảm bảo được quyền lợi của đối tác

Tin cậy – Hiệu quả

Đảm bảo cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải