Loading
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
 • Đại lý tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Vận tải hàng hoá
 • Đại lý tàu biển 2
 • Vận tải đa phương thức

Professional service

Bringing you quality and professional services

Dedicated partner

Fulfill customers' needs, ensure the interests of partners

Reliable - Effective

Ensure reliable, cost-effective services

 • vosal img

  Our company specializes in providing Shipping agency & logistics services since 1990. Come to us, customers will be consulted enthusiastically & easily choose the most suitable, time and cost-effective service options with the highest level of reliability and safety.

  We always desire to cooperate effectively, long-term with customers, partners for sustainable development &  success.

  VOSAL - VOSCO Agency and logistics JSC.

News - Event

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN TIẾP TỤC DẪN ĐẦU VÀ TĂN TRƯỞNG MẠNH
678 05/07/2022

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN TIẾP TỤC DẪN ĐẦU VÀ TĂN TRƯỞNG MẠNH

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn...

View more
Nạn nhân bất ngờ của chính sách phong tỏa Thượng Hải: Các tuyến vận chuyển nội Á
715 05/05/2022

Nạn nhân bất ngờ của chính sách phong tỏa Thượng Hải: Các tuyến vận chuyển nội Á

Hoạt động vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm giữa Trung Quốc với các nước châu...

View more

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải