Loading
  • Đại lý tàu biển 2
  • Đại lý tàu biển 2

Giao nhận hàng hóa tại cảng (TALLY)

1.  Giao nhận 

a. Khái niệm về giao nhận hàng tại cảng (Tally): Là dịch vụ giao và nhận hàng hóa theo ủy thác của người gửi hàng hoặc chủ phương tiện vận tải, làm các nhiệm vụ liên quan đến mọi thủ tục giao, nhận hàng, đóng gói, phân loại và vận chuyển hàng để giao cho người nhận.

b. Cơ sở pháp lý: Các công ước quốc tế; Các loại văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về giao nhận vận tải; Các loại hợp đồng và L/C đảm bảo quyền lợi của chủ hàng XNK…

2. Nguyên tắc và các phương pháp giao nhận

a. Nguyên tắc:

Nguyên tắc chính của giao nhận hàng hóa tại cảng là nhận theo phương thức nào thì giao theo phương thức đó.

Việc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng là do cảng tiến hành trên cơ sở hợp đồng giữa chủ hàng và người được chủ hàng ủy thác  với cảng.

Với những hàng hóa không qua cảng (không lưu kho bãi), chủ hàng hoặc người ủy thác giao nhận trực tiếp với người vận tải. Chủ hàng kết toán trực tiếp với người vận tải và chỉ thoả thuận với cảng về địa điểm xếp dỡ và thanh toán các chi phí liên quan.

Việc xếp dỡ trong phạm vi cảng là do cảng thực hiện. Trường hợp chủ hàng muốn đưa phương tiện vào xếp dỡ thì phải thoả thuận với cảng và trả cước phí liên quan.

Cảng không chịu trách nhiệm về hàng hóa khi hàng đã ra khỏi cảng.

Khi nhận hàng, chủ hàng (người ủy thác) phải xuất trình chứng từ hợp lệ xác định quyền được nhận hàng được ghi trên chứng từ: vận đơn gốc, giấy giới thiệu cơ quan, lệnh giao hàng...

Việc giao nhận có thể do cảng làm theo ủy thác hoặc chủ hàng có thể làm trực tiếp.

b. Các phương pháp giao nhận chủ yếu:

Hàng hóa đến cảng rất đa dạng về chủng loại và ký mã hiệu như: hàng rời, bách hóa, hàng lỏng, gas... Có các phương pháp giao nhận chủ yếu sau:

+ Giao nhận theo mớn nước.

+ Giao nhận theo khối lượng.

+ Giao nhận theo số lượng bao, hòm, kiện...

+ Giao nhận theo thể tích tàu chuyên chở.....

3. Nhiệm vụ cảu các cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa tại cảng

a. Nhiệm vụ của cảng:

Ký kết hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho bãi với chủ hàng theo các hình thức: Hợp đồng ủy thác giao nhận; Hợp đồng thuê mướn xếp dỡ, vận chuyển, lưu kho...

Giao hàng xuất khẩu cho phương tiện vận tải và nhận hàng nhập khẩu từ phương tiện vận tải nếu được ủy thác.

Kết toán việc giao nhận hàng hóa và lập các chứng từ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chủ hàng.

Chịu trách nhiệm về những tổn thất hàng hóa do mình gây nên trong quá trình giao nhận. Không chịu trách nhiệm bên trong hàng hóa nếu dấu xi, bao nguyên vẹn.

b. Nhiệm vụ của chủ hàng XN:

Ký kết hợp đồng ủy thác giao nhận với cảng khi hàng qua cảng.

Tiến hành giao nhận hàng hóa khi hàng không qua cảng.

Ký kết hợp đồng bốc xếp, lưu kho, vận chuyển với cảng.

Cung cấp cho cảng những thông tin về hàng hóa, chứng từ cần thiết để giao nhận.

c. Nhiệm vụ của hải quan:

Tiến hành thủ tục hải quan, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với tàu biển và hàng hóa XNK.

Thực hiện các quy định của Nhà nước về XNK, thuế, phí liên quan.

Tiến hành các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua cửa khẩu.

 

Tin khác

Dịch vụ chuyên nghiệp

Đem đến cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp

Đối tác tận tâm

Đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đảm bảo được quyền lợi của đối tác

Tin cậy – Hiệu quả

Đảm bảo cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải