Loading
  • Đại lý tàu biển
  • Đại lý tàu biển

Đội tàu vận tải biển và luật lệ chi phối đội tàu thương mại

I. Đội tàu biển quốc gia và thế giới

1. Quy mô theo số lượng, DWT, GT và tốc độ phát triển

             - Theo loại tàu

            - Tổng quy mô, tỷ trọng từng loại

             - Cỡ bình quân

2. Độ tuổi bình quân và tốc độ trẻ hóa

             - Độ tuổi bình quân và cách tính theo từng loại tàu, cỡ tàu và toàn bộ đội tàu

3. Năng suất vận chuyển

            - Theo khối lượng vận chuyển/DWT

            - Theo khối lượng luân chuyển/DWT

II.  Luật lệ chi phối đội tàu thương mại

Bao gồm các quy định pháp lý về cơ sở trách nhiệm, thời hạn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa khi vận chuyển theo hợp đồng hoặc chứng từ vận chuyển.

1. Các công ước quốc tế

- Hague Rules 1924; Hague - Visby Rules 1968; Nghị Định Thư SDR 1979.

- Humburg rules 1978

- Quy tắc của UNCTAD/ICC về chứng từ VTĐPT 1990.

- Quy tắc Rotterdam 2009 (ký ngày 23/9/2009 tại Hà Lan)

2. Bộ luật Hàng hải Việt Nam

- Hàng hóa vận chuyển theo chứng từ vận chuyển

- Hàng hóa vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển

Cơ sở trách nhiệm, thời hạn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm sẽ được quy định trong các hợp đồng. Các hợp đồng sẽ dẫn chiếu luật áp dụng cho từng loại hàng cụ thể theo các khu vực trên thế giới hay theo từng quốc gia nhất định.

Tin khác

Dịch vụ chuyên nghiệp

Đem đến cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp

Đối tác tận tâm

Đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đảm bảo được quyền lợi của đối tác

Tin cậy – Hiệu quả

Đảm bảo cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải