Loading
 • Vận tải hàng hoá
 • Vận tải hàng hoá

Giao nhận

Giao nhận 

1. Khái niệm

Theo Luật Thương mại Việt Nam, dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao nhận hàng theo sự ủy thác của chủ hàng hoặc của người vận tải.

Nói một cách ngắn gọn: giao nhận hàng hóa là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng)

2. Các loại dịch vụ giao nhận hàng hóa 

a. Dịch vụ thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu):

Theo yêu cầu của người gửi hàng, người giao nhận thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Chọn tuyến đường, phương thức vận tải và người chuyên chở thích hợp.
 • Lưu cước với người chuyên chở đã chọn.
 • Nhận hàng và cung cấp những chứng từ thích hợp: giấy chứng nhận hàng của người giao nhận, giấy chứng nhận chuyên chở...
 • Đóng gói, cân đo hàng hóa (trừ phi người gửi hàng làm trước khi giao cho người giao nhận).
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu người gửi hàng yêu cầu.
 • Vận tải hàng hóa đến cảng, thực hiện việc khai báo hải quan, làm các thủ tục chứng từ liên quan và giao hàng cho người chuyên chở.
 • Thanh toán phí và chi phí khác bao gồm cả tiền cước.
 • Nhận vận đơn đã ký của người chuyên chở, giao cho người gửi hàng.
 • Giám sát việc vận tải hàng hóa trên đường tới người nhận hàng thông qua những mối liên hệ với người chuyên chở và đại lý của người giao nhận ở nước ngoài.
 • Giúp đỡ người gửi hàng khiếu nại với người chuyên chở về tổn thất hàng hóa (nếu có).

b) Dịch vụ thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu):

Theo chỉ dẫn giao hàng của khách hàng, người giao nhận thực hiện những  nhiệm vụ sau:

 • Nhận và kiểm tra tất cả chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
 • Nhận hàng của người chuyên chở và thanh toán cước (nếu người nhận hàng ủy thác).
 • Thu xếp khai báo hải quan và trả lệ phí, thuế và những phí khác cho các cơ quan liên quan.
 • Thu xếp việc lưu kho bãi (nếu cần).
 • Giao hàng đã làm thủ tục hải quan cho người nhận hàng.
 • Giúp đỡ người nhận hàng khiếu nại với người chuyên chở về tổn thất hàng hóa (nếu có).

c. Những dịch vụ khác

Ngoài những dịch vụ trên, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, người giao nhận cũng có thể làm những dịch vụ khác phát sinh trong quá trình vận chuyển: gom hàng, phân loại, dán ký mã hiệu hàng hóa, vận tải nội bộ...

Tin khác

Dịch vụ chuyên nghiệp

Đem đến cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp

Đối tác tận tâm

Đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đảm bảo được quyền lợi của đối tác

Tin cậy – Hiệu quả

Đảm bảo cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải